Królowa Ostrzy - znakomity przykład wyniku infekcją wirusa Zergów

Wirus hiperewolucyjny - sztuczny wirus, przenoszony przez zarodniki Zergów. Polega na szybkiej mutacji organizmu w organizm zergów. Szczególnie narażeni są terranie.

Etap przebiega następująco - na obszarze zajętym przez zergi powstają zarodniki, które w większej ilości powodują mutację i przyciąganie organizmu do niego. Wtedy umieszcza się go w specjalnej Poczwarce, więzi i przez długi czas czeka się na wynik infekcji. Gdy kończy się to sukcesem, organizm nie jest tym, czym był - staje się bezwolną maszyną do zabijania, w pełni zaasymilowaną przez Rój Zergów.

Nie tylko organizmy żywe są narażone. Również budynki mogą zostać skażone. Wirus mutuje zbyt szybko, więc jedyne lekarstwo to oczyszczenie ogniem, co masowo stosują protosi. Dr. Hanson próbowała znaleźć lekarstwo, jednak była bezsilna wobec szybkiej mutacji. Znanymi terranami, którzy padli ofiarą infekcji są: Sarah Kerrigan i Aleksiej Stiukow.

Wirus nie działa jednak na Protosów, którzy dzięki połączeniu z Khalą lub z Otchłanią wykazują idealną ochronę przeciwko wirusowi. Choć nie mogą zostać zainfekowani, mogą być nosicielami pasożyta Zergów.

W Heart of the Swarm Królowa Ostrzy po swojej reinfekcji rozkazuje przerwać eksperymenty z infekcją i całkowicie zakazuje jej stosowania, co spotyka się z niezwykle ostrym zdaniem ze strony Abatura, a z dużą aprobatą u Stiukowa. Zrobiła to, ponieważ nadal czuła się człowiekiem i twierdziła, że nie można zabijać więcej niewinnych istnień.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.