FANDOM


"วอยด์เรย์เปรียบเสมือนดั่งอสูรร้าย แต่อย่างไรก็ตามมันก็คือยานโปรตอสที่ถูกสร้างมาเพื่อจู่โจมเป้าหมายหุ้มเกราะเท่านั้นเอง ทั้งหมดนี้ฟังดูสมเหตุสมผล ถ้าหากคุณลองคิดถึงพลังของแกนผลึกที่ถูกรวบรวมและส่งผ่านมาจากผลึกเฟสที่มีความทนทานสูงยิ่งยวด ลองเก็บไปคิดดู เราขอแนะนำให้หลบเลี่ยงวอยด์เรย์ถ้าหากคุณพกแผ่นโลหะมาด้วย"
- เรดิโอลิเบอร์ตี

วอยด์เรย์ (อังกฤษ; Void ray) คือยานรบของเผ่าโปรตอสในเกมสตาร์คราฟท์ 2

ภาพรวม Edit

"เชื่อมต่อแสงแห่งไอเออร์"
- ผู้บังคับการยานวอยด์เรย์

VoidRay SC2 Game2

วอยด์เรย์

วอยด์เรย์มีประวัติเริ่มใช้งานในปี 2502 มันคือยานคุ้มกันของดาร์กเทมปลาร์ มันคือผลจากการรวมกันของวิทยาการจากเนราซิมและคาไล และเป็นผลงานชิ้นแรกที่เกิดจากการรวมตัวกันของทั้งสองกลุ่มวัฒนธรรมนี้ มันถูกออกแบบมาเพื่อต่อต้านเป้าหมายหุ้มเกราะ มียานวอยด์เรย์จำนวนมากที่ถูกยึดไปโดยทัลดาริมและถูกติดตั้งด้วยผลึกโลหิตเพื่อสร้างเป็นยานเดสทรอยเยอร์ เนื่องจากการเก็บเกี่ยวผลึกโลหิตนั้นเป็นไปได้ยากยิ่ง ทัลดาริมจึงจำเป็นต้องใช้อาวุธที่ติดมากับยานอยู่แล้วโดยไม่ลังเลหากมีผลึกโลหิตไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนวอยด์เรย์ไปเป็นเดสทรอยเยอร์

การออกแบบ Edit

"ผลจากการรวมตัวกันของวิทยาการจากเทมปลาร์และเนราซิม วอยด์เรย์คือยานจู่โจมที่น่าเกรงขาม ซึ่งสาธิตให้เห็นถึงสิ่งที่เป็นไปได้เมื่อสองฝ่ายนี้รวมใจกันด้วยจุดหมายเดียวกัน"
- คำอธิบายยูนิต

VoidRay SC2-LotV Rend1

ยานวอยด์เรย์

ยานวอยด์เรย์ถูกสร้างขึ้นรอบ ๆ แกนผลึก ซึ่งเป็นผลึกสังเคราะห์รูปทรงรีที่ทำหน้าที่เป็นเหมือนแหล่งพลังงานนิรันดร์ แกนนี้ดึงพลังงานมาจากสุญญภูมิและคาล่า หลังจากนั้นจึงรวบรวมพลังงานเหล่านี้ส่งผ่านไปยังผลึกเฟสและสร้างเป็นปฏิกิริยาที่พึ่งพาตนเองได้ขึ้นมา แกนนี้มีหลายชั้นเพื่อกักเก็บและรักษาสมดุลของพลังงานเอาไว้ และเปลี่ยนแปลงกระแสการไหลเวียนของพลังงานนิรันดร์นี้ให้กลายเป็นพลังงานที่ยานสามารถนำไปใช้ได้ทั้งระบบอาวุธ, เครื่องยนต์ และระบบอื่น ๆ

ผนังหุ้มเกราะของตัวยานสร้างจากโลหะผสมที่มีความยืดหยุ่นสูง มันถูกออกแบบมาเพื่อรองรับแรงฉีกของพลังงานจากแกนของยาน ความสมดุลของโมเลกุลของโลหะผสมชนิดนี้มีค่าสูงมาก ซึ่งสามารถป้องกันไม่ให้พลังงานจากแกนสามารถทำลายพันธะระหว่างอะตอมของมันได้ และป้องกันการเสื่อมสภาพจากภายในได้ด้วย

ภายในยานวอยด์เรย์ประกอบด้วยห้องบังคับการ ซึ่งมีเก้าอี้สำหรับผู้บังคับการไว้นั่ง แผงควบคุมจะถูกควบคุมด้วยลูกเรือคนอื่น ๆ ในลักษณะเป็นวงกลมรอบเก้าอี้ผู้บังคับการ ช่วยให้ผู้บังคับการสามารถมองเห็นเจ้าหน้าที่คนอื่นได้อย่างชัดเจน เจ้าหน้าที่ดังกล่าวนี้รวมไปถึงตำแหน่งต้นหนและผู้ควบคุมความเสียหายด้วย ผู้บังคับการได้รับสิทธิในการใช้ห้องส่วนตัวได้หนึ่งห้อง

PurifierVoidRay SC2SkinImage

เหล่าพิวริไฟเออร์ได้ประยุกต์ใช้วอยด์เรย์ในกองทัพของพวกเขาด้วย เกิดจากการรวบรวมข้อมูลวิจัยจากทั้งสามเผ่ามารวมเป็นยานที่สง่างามในลำเดียว

อาวุธ Edit

โดยปกติแล้วแกนของวอยด์เรย์จะถูกควบคุมไว้โดยเครื่องสร้างสนามการไหลของพลังงาน เมื่อวอยด์เรย์ล็อคเป้าหมายและเปิดใช้งานเครื่องนี้มันจะสามารถยิงลำแสงทำลายล้างออกมาได้ ซึ่งจะมีอานุภาพขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดเวลา แม้แต่สิ่งก่อสร้างหรือยานรบที่หุ้มเกราะก็ยังสามารถมอดไหม้เป็นจุณได้ด้วยฝีมือของวอยด์เรย์ ทำให้เทอแรนบางคนเชื่อว่าสักวันหนึ่งมันจะมาแทนที่ยานแคริเออร์ในตำแหน่งยานธงของกองทัพใหญ่แห่งโปรตอสได้ในที่สุด เลนส์จำนวนมากถูกใช้เพื่อสร้างสมดุลให้แก่พลังงานที่ปล่อยออกมา และผลึกเฟสจะทำหน้าที่ขึ้นรูปพลังงานเหล่านี้ให้กลายเป็นลำแสงที่พุ่งออกมาอย่างต่อเนื่อง เครื่องสร้างสนามการไหลของพลังงานจะทำหน้าที่ขยายพลังของแกน เครื่องมือดังกล่าวนี้จะเชื่อมต่อพลังงานที่ไม่เสถียรเข้าสู่ผลึกเฟส เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของลำแสงผลึกในการต่อต้านเป้าหมายที่หุ้มเกราะหนา

VoidRayMutalisk SC2 Game1

ลำแสงผลึกถูกใช้เพื่อต่อต้านมิวทาลิสก์

โปรตอสแต่ละคนต้องฝึกหนักเพื่อชำนาญการใช้พลังจากสุญญภูมิในการสร้างลำแสง กระนั้นจำนวนคนที่เชี่ยวชาญการใช้เครื่องสร้างสนามพลังได้ถึงขั้นสูงสุดยังคงมีจำนวนน้อยมาก คนที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้จะได้รับตำแหน่งที่ชื่อว่า "วอยด์เลนส์" ซึ่งในขณะที่วิทยาการของคาไลนั้นมากพอที่จะจัดการและบรรจุพลังจากคาล่าไว้ได้ แต่ดาร์กเทมปลาร์นั้นจำเป็นต่อการรวบรวมพลังจากสุญญภูมิให้อยู่ในสถานะที่นำไปใช้ได้ (จึงเป็นที่มาของความสำคัญของตำแหน่งวอยด์เลนส์) หากไร้ซึ่งจิตใจอันแข็งกล้าของเนราซิม พลังจากสุญญภูมิจะก่อเกิดเป็นอันตรายได้มากจนเกินควบคุม

ในปี 2506 เฟสสมิธแคแร็กซ์ได้ประดิษฐ์เลนส์จากสุริยะธาตุโดยอ้างอิงจากการศึกษายานสเปียร์ออฟอดุน เลนส์เหล่านี้ช่วยเพิ่มระยะยิงได้มากกว่าปกติ และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่เลนส์ผลึกถูกใช้งานอยู่

เกมยูนิต Edit

วอยด์เรย์ถือเป็นหน่วยปืนใหญ่จู่โจมทางอากาศของกองทัพโปรตอส ซึ่งถูกสร้างจากสตาร์เกท จากการอัพเดตแพทช์ล่าสุด ความสามารถในการเพิ่มค่าความเสียหายขึ้นเรื่อย ๆ นั้นถูกนำออกไป และถูกแทนที่ด้วยความสามารถ "Prismatic Alignment" ซึ่งช่วยเพิ่มค่าความเสียหายให้กับยูนิตประเภท Armored และสิ่งก่อสร้างได้เป็นเวลา 14.3 วินาที แต่ในขณะที่ใช้งานมันจะลดความเร็วในการเคลื่อนที่ลง 40% แม้ว่ามันจะไม่สามารถทำความเสียหายพิเศษให้แก่ยูนิตประเภท Massive ได้อีกแล้ว ทว่ามันยังคงเหมาะสมในการต่อสู้กับยูนิต Armored ที่มีพลังชีวิตสูง

โหมด Versus Edit

ความสามารถ Edit

 • การจัดเรียงผลึก (Prismatic Alignment)
  PrismaticAlignment SC2 Icon1
  เพิ่มความเสียหายให้แก่ยูนิตประเภท Armored ขึ้นอีก 6 หน่วย เป็นระยะเวลา 14.3 วินาที ค่าความเสียหายจะไม่ถูกนับรวมกับการอัพเกรด ขณะใช้งานจะลดความเร็วของวอยด์เรย์ลง 20%
  • การใช้งาน
   • ฮอตคีย์ - E
   • ระยะเวลา - 14.3 วินาที
   • คูลดาวน์ - 43 วินาที

อัพเกรด Edit

เลกาซีออฟเดอะวอยด์ Edit

โหมดภารกิจร่วมมือ Edit

คำพูด Edit

การพัฒนา Edit

วอยด์เรย์ที่เป็นที่รู้จัก Edit

รูปแบบ Edit

ผู้บังคับการที่เป็นที่รู้จัก Edit

โน้ต Edit

 • เนื้อเรื่องเก่าของยานวาร์ปเรย์ (Warp ray) กล่าวไว้ว่ายานวอยด์เรย์ดึงพลังงานจากสุญญภูมิและเครือข่ายพลังจิต แต่ในส่วนเนื้อเรื่องปัจจุบันกล่าวว่าเป็นพลังงานจากสุญญภูมิและคาล่าแทน
 • วอยด์เรย์คือยูนิตโปรดของ อัลเลน ดิลลิง ในแง่ของการออกแบบศิลป์

รูปภาพ Edit

อ้างอิง Edit

http://starcraft.wikia.com/wiki/Void_ray

http://liquipedia.net/starcraft2/Void_Ray_(Legacy_of_the_Void)