FANDOM


สถานีซ่อมบำรุงและเก็บกู้ซาก 5034 คือลานเก็บขยะในวงโคจรภายใต้การบริหารงานของฟิตส์เจอราลด์ มันตั้งอยู่นอกเขตอวกาศภายใต้การควบคุมของสมาพันธ์เทอแรน

จิม เรย์เนอร์และไทคัส ฟินด์เลย์ได้เดินทางไปที่นั่นเพื่อขโมยบันทึกการทำงานของยานแยกขยะทว่ากลับถูกซุ่มโจมตีโดยนักล่ารางวัลนามว่าเอซคีล เดาน์

อ้างอิง Edit

http://starcraft.wikia.com/wiki/Refurbish_and_Recovery_Station_5034