FANDOM


Vespene SC1 Game1

บ่อแก๊สเวสพีนในเกมสตาร์คราฟท์

แก๊สเวสพีน (อังกฤษ; Vespene gas) เรียกอย่างสั้นว่า แก๊ส หรือ เวสพีน (gas, vespene) คือหนึ่งในทรัพยากรหลักของเกมสตาร์คราฟท์ และสตาร์คราฟท์ 2 ทรัพยากรหลักอีกอย่างคือแร่ แก๊สนี้เป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน และเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพสูงและมีมากที่สุดในกาแล็กซี