FANDOM


Drone SC2 Art1

โดรนคู่หนึ่งที่กลุ่มแร่

แร่ (อังกฤษ; Minerals) คือทรัพยากรในรูปแบบผลึก

ภาพรวม Edit

MiningDoodad SC2 Game1

อุปกรณ์เก็บเกี่ยวแร่ของเทอแรน

อ้างอิงจากโดแรน รูธ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังแห่งสมัชชาอำนาจ ระบบดาวเคราะห์นอกเหนือจากระบบสุริยะอาจมีทรัพยากรที่สามารถมาทดแทนโลกที่กำลังขาดแคลนทรัพยากรก็เป็นไปได้ แม้ว่าชาวอาณานิคมเทอแรนจะไม่ได้ไปถึงยังจุดหมายที่ตั้งไว้ แต่ทฤษฎีของรูธยังคงถูกต้อง เขตคอปรูลูมีสินแร่มากมายอย่างเห็นได้ชัด มักจะถูกพบรวมกันเป็นกลุ่ม ในบางครั้งก็ปรากฏเป็นสายแร่ในภูเขาและดาวเคราะห์น้อย สินแร่อื่น ๆ อาจถูกพบได้ในชั้นหินที่สลายตัว (regolith) โดยใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องสะท้อน แร่ยังสามารถถูกพบได้ในดาวเคราะห์น้อยหรือดาวหางในเขตซิกมา ควอดแรนท์

เทอแรนและโปรตอสจะหลอมแร่เหล่านี้เพื่อนำไปสร้างยานอวกาศ ยานพาหนะ และชุดเกราะ แม้แต่เซิร์กยังคงต้องการแร่เหล่านี้เพื่อไปสร้างกระดองและพัฒนาฟันให้แข็งแรง

การสกัดแร่นั้นต้องใช้เวลารวมถึงการใช้เครื่องมือและสรีรวิทยาโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถพบได้ในเอสซีวี โพรบ และโดรน อย่างไรก็ตาม เทอแรนได้พัฒนาระบบการสกัดแร่อัตโนมัติเพื่อขุดสายแร่ในภูเขา พวกเขาใช้เครื่องลอกแร่เพื่อขุดแร่ออกมาจากพื้นดิน

การก่อตัวของแร่นั้นสามารถเติบโตขึ้นได้ใหม่อย่างช้า ๆ บนดาวเคราะห์บางแห่ง ยกตัวอย่างเช่นแอนติกาไพรม์ ซึ่งมีผลอย่างมากต่อการอยู่รอดของเทอแรนในเขตคอปรูลู

ในช่วงเวลาของจักรวรรดิเทอแรน ฝ่ายบริการจัดซื้อจัดจ้างทางธรณีวิทยาได้รับมอบหมายในการค้นหาและใช้ประโยชน์จากแหล่งแร่ต่าง ๆ เพื่อจักรวรรดิ ทางจักรวรรดิตัดสินให้การครอบครองแร่ธาตุเหล่านี้เป็นความสำคัญลำดับต้น ๆ ของกองกำลังติดอาวุธแห่งจักรวรรดิ และจะทำทุกวิถีทางเพื่อกันไม่ให้ศัตรูเข้าถึงมันได้ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม

เกมเอฟเฟคต์ Edit

ในโหมด melee game โดยทั่วไป ผู้เล่นแต่ละคนจะเริ่มเกมมาพร้อมกับแร่จำนวน 50 หน่วย ซึ่งเป็นราคาของหน่วยคนงาน โดยปกติแล้วจำนวนแร่ในตอนเริ่มเกมนี้มักจะถูกจ่ายไปใช้การสร้างหน่วยคนงาน แม้จะไม่ใช่ทั้งหมด แต่โดยทั่วไปแล้วแร่หนึ่งกลุ่มจะมีแร่อยู่แปดกอง กองละ 1500 หน่วย กองแร่จะเล็กลงไปเรื่อย ๆ ตลอดเวลาที่คนงานเก็บเกี่ยว สุดท้ายแล้วจะหายไป คนงานเพียงหนึ่งหน่วยเท่านั้นที่สามารถขุดแร่ได้ในขณะนั้น เมื่อคนงานได้รับคำสั่งให้ไปขุดแร่ หากกองแร่นั้นถูกขุดโดยคนงานอื่นอยู่ คนงานที่ได้รับคำสั่งจะไปยังแร่กองอื่นที่ไม่มีใครขุดอยู่โดยอัตโนมัติและเริ่มขุดจากกองนั้น หากแร่ทุกกองได้รับการขุดอยู่ คนงานหน่วยนั้นจะรอจนกว่าแร่กองนั้นจะว่างจึงจะเริ่มขุดมัน เมื่อกลุ่มแร่หมดไปทั้งกลุ่ม คนงานทั้งหมดจะยุติการขุดแร่และรออยู่ที่แหล่งแร่เดิมจนกว่าจะได้รับคำสั่งใหม่

สตาร์คราฟท์ Edit

Minerals SC1 Game1

แหล่งแร่ในเกมสตาร์คราฟท์

ในเกมสตาร์คราฟท์ คนงานจะเก็บเกี่ยวแร่ได้เที่ยวละ 8 หน่วย แร่เป็นทรัพยากรที่สำคัญอันดับแรกจากทรัพยากรหลักทั้งสอง เนื่องจากยูนิตที่สร้างจากสิ่งก่อสร้างต้องการแร่เป็นอย่างน้อยเพื่อสร้าง ยูนิตพื้นฐานและสิ่งก่อสร้างพื้นฐานไม่ต้องการแก๊สเวสพีนในการสร้าง การเก็บเกี่ยวแก๊สนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการสร้างสิ่งก่อสร้างสำหรับสกัดแก๊สบนบ่อแก๊สขึ้นมา (ตัวสกัดสำหรับเซิร์ก โรงกลั่นสำหรับเทอแรน เครื่องดูดแก๊สสำหรับโปรตอส) ซึ่งมีราคาแร่ 50 หน่วยสำหรับเซิร์ก (หากนับรวมโดรนที่นำมาสร้างด้วยจะเท่ากับแร่ 100 หน่วย) และราคาแร่ 100 หน่วยสำหรับเผ่าอื่น หลังจากสร้างเสร็จต้องส่งคนงานที่สามารถเก็บเกี่ยวแร่ไปเก็บแก๊สแทน

การพัฒนา Edit

Minerals SC1 DevGame1

แร่บนดาวเคราะห์น้อย

ในช่วงสตาร์คราฟท์แอลฟา กลุ่มแร่สามารถพบได้บนดาวเคราะห์น้อยที่ลอยอยู่ในอวกาศ

สตาร์คราฟท์ 2 Edit

Minerals SC2 Game1

กลุ่มแร่ที่ปรากฏในเกมสตาร์คราฟท์ 2

ในเกมสตาร์คราฟท์ 2 คนงานจะเก็บเกี่ยวแร่ได้เที่ยวละ 5 หน่วย แต่มีประสิทธิภาพมากกว่าภาคแรก เนื่องจากระบบกำหนดเส้นทาง AI และเวลาเก็บเกี่ยวที่สั้นลง

โดยภาพรวมของการเก็บเกี่ยวนั้นพอคล้ายคลึงกันกับภาคแรก แต่ในภาคนี้คนงานสามารถรับคำสั่งต่อเนื่องให้ไปยังกลุ่มแร่ได้ ทำให้พวกมันสามารถไปขุดแร่ได้โดยอัตโนมัติเมื่อเสร็จจากคำสั่งก่อสร้าง

มูลสามารถเก็บเกี่ยวแร่ได้เร็วกว่าหน่วยคนงานทุกหน่วย สามารถเก็บเกี่ยวแร่ได้ 30 หน่วยต่อเที่ยว มันยังสามารถขุดแร่ได้จากกองแร่เดียวกันที่เอสซีวีกำลังขุดอยู่ได้

กล่องบรรจุทรัพยากรแร่สามารถพบเจอได้ในโหมดภารกิจ

เลกาซีออฟเดอะวอยด์ Edit

ในภาคเลกาซีออฟเดอะวอยด์ (Legacy of the Void) กลุ่มแร่ถูกลดจำนวนลงเพียงบางส่วน จากแร่ทั้งกลุ่ม ครึ่งหนึ่งยังคงจำนวนไว้ที่ 1500 หน่วย (เช่นเดียวกับภาคฮาร์ตออฟเดอะสวอร์ม) อีกครึ่งหนึ่งถูกลดเหลือจำนวน 900 หน่วย

Rich Minerals Edit

MineralsYellow SC2 Game1

Rich minerals

Rich Minerals แต่ก่อนถูกเรียกในชื่อ high yield minerals ซึ่งเคยถูกแนะนำในช่วงเปิดตัวเกมสตาร์คราฟท์ 2 มันถูกขุดได้ไวกว่าแร่ปกติ เก็บเกี่ยวได้เที่ยวละ 7 หน่วย และ 30 หน่วยโดยมูล (42 หน่วยก่อนแพทช์ 1.4.3) จุดขยายฐานที่มีแร่ชนิดนี้จะมีแร่เพียง 6 กองแทนที่จะมี 8 กอง มันมีปริมาณแร่เท่ากันกับแร่ปกติ ด้วยเหตุนี้มันจึงถูกขุดได้ไวกว่าในปริมาณที่เท่ากัน

การพัฒนา Edit

ข้อมูลในส่วนนี้นำมาจากเกมสตาร์คราฟท์ 2ในเวอรชั่นที่เก่ากว่า และไม่ได้ถูกนำมาใช้แล้ว

ในช่วงพัฒนาเกมสตาร์คราฟท์ 2: ฮาร์ตออฟเดอะสวอร์ม ความสามารถ Entomb ของยานโอเรเคิลจะกีดกันการเข้าถึงกลุ่มแร่เป็นระยะเวลาประมาณหนึ่งนาที เป็นการสั่นคลอนระบบการเงินของศัตรู กลุ่มแร่จะถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกที่สามารถถูกทำลายลงได้

ในภาคเลกาซีออฟเดอะวอยด์ บลิซซาร์ดได้วางแผนในการลดปริมาณแร่ลงจาก 1500 เหลือ 1000 หน่วย เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้เล่นขยายฐาน ในระหว่างการพัฒนา กองแร่ครึ่งหนึ่งเคยถูกลดปริมาณลงเหลือเพียง 750 หน่วย ก่อนจะถูกเพิ่มมาเป็น 900 หน่วย

ฮีโรส์ออฟเดอะสตอร์ม Edit

แร่ได้ปรากฏตัวในแผนที่แบร็กซิสโฮลด์เอาท์ของเกมฮีโรส์ออฟเดอะสตอร์ม แร่นี้สามารถเก็บมาได้โดยโพรบิอุส

อ้างอิง Edit

http://starcraft.wikia.com/wiki/Minerals